Muru rajamine ja aiakujundus

Haljastustööd algavad alati pinnase planeerimisega. Planeerimise ja tasandamise käigus on oluline anda muruplatsi aluspinnasele vajalikud kalded vee suunamiseks ning eemaldada kännud, suured kivid ja muu mittevajalik.  Samuti on oluline jälgida, et kõrgused oleksid kogu platsi ulatuses ühtlased. Samal ajal on oluline silmas pidada ka seda, et naaberkruntide ning sõidutee kõrgus ei erineks suurel määral. Pinnase planeerimisest rääkides ei saa jätta kõrvale ka sissesõidutee rajamist. Meie käest on võimalik tellida koos mullatöödega ka tihendatud killustikupadi sissesõidutee jaoks.
Loomulikult on kogu aluspinnast cm täpsusega planeerida raske, kuid mida täpsemad ollakse
aluse planeerimisel, seda ühtlasemalt ja õkonoomsemalt on võimalik laotada kasvumulda. Nii ei teki olukorda, kus lohkude täitmiseks läheb liialt palju mulda ja kühmude kohapeal jääb murule kasvupinnasest väheks.  
Ka nendel juhtudel, kus olemasolev pinnas on kohati ära vajunud, tekkinud on veidi sammalt või vajab murukate uuendust, on vaja teostada uuesti korralikud pinnasetööd. Kohtadesse, kuhu traktor ei pääse, saab ligi mullafreesiga. Olemasolev pinnas tuleb freesida, liigsed murumättad ära viia, umbrohi eemaldada ning uus kasvupinnaseks sobiv muld tellida ja seejärel laiali riisuda.

Haljastustööd
Pinnase planeerimisel eemaldada umbrohi
Haljastustööd
Enne uue mulla toomist viia ära murumättad
Pinnase planeerimine
Pinnase tasandamine

Enne uue muruseemne külvamist või siirdmuru paigaldamist on vajalik pinnas loodida. Just see etapp on uue sirge pinnase loomisel väga oluline. Eelpool nähtud piltidel on näha pinnas, kus varasemalt on kasvanud ka muru, kuid ajapikku on see ära vajunud, tekkinud on mõningad lohud ning pinnas vajab uut loodimist ja sirgeks riisumist.

Kui pinnas on freesitud, murumättad ära viidud, uus muld tellitud ning laiali riisutud ja pinnas on korralikult sirgeks aetud, saab alustada uue murukatte rajamisega. Järgnevatel piltidel on näha siirdmuru paigaldamist.

Maastikukujundus
Pinnase loodimine
Siirdmuru
Mururullide paigaldus
Siirdmuru
Siirdmuru