Kaevetööd  
Vundamendi rajamine, lahtikaevamine 
Trasside kaevamine (vesi, elekter jne.) 
Kanalisatsiooni rajamine
Kuivenduskraavide rajamine. Hinnapakkumiseks võta palun ühendust.